czwartek, 1 października 2009

W numerze 33

Temat numeru

Gra w Hioba
Rozmawiając z Tobą...
Bo nie ma ucieczki przed gębą
Miłość dobrze skalkulowana…
„Człowiek w teatrze życia codziennego”