piątek, 16 grudnia 2011

II edycja Konkursu "Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka"


Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację o Konkursie "Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka" organizowanym przez:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIENNIKARSTWA UPJPII

DZIENNIKARSKIE KOŁO NAUKOWE UPJPII

KOŁO MŁODYCH ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SDP

z prośbą o wzięcie udziału w zgłaszaniu kandydatur do nagrody.

Patronem Konkursu jest zmarły tragicznie w 2010 roku Bartłomiej Zdunek, student pierwszego rocznika dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, człowiek o niepospolitych zdolnościach i wielkim sercu, wspaniały przyjaciel i świetny kolega, któremu nie było dane za życia zadebiutować w świecie mediów i spełnić swoje wielkie marzenia dziennikarskie.

Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna, rozdzielana na dwie kategorie:
    1. Debiut Publicystyczny Roku
    2. Inicjatywa Roku
Nagroda w kategorii a. przyznawana jest za debiutancki utwór dziennikarski, cechujący się wysokimi walorami dziennikarskimi i rzetelnością w połączeniu ze świeżością spojrzenia. Nagroda w kategorii b. przyznawana jest za oryginalne i nowatorskie rozwiązanie lub działanie dziennikarskie.
Oto niektóre warunki zawarte w regulaminie Konkursu (całość dostępna tutaj):
W Konkursie w wymienionych kategoriach rozpatrywane będą osoby studiujące lub które ukończyły studia nie wcześniej, niż rok przed zgłoszeniem do konkursu (niemające dłużej niż rok statusu dziennikarza lub statusu redaktora w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).
Laureatem konkursu może zostać osoba, która w roku konkursowym nie ukończyła 28 roku życia.
Laureatem konkursu w kategorii Inicjatywa Roku może zostać także grupa osób (niebędąca dłużej niż rok redakcją w rozumieniu Art. 7 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późniejszymi zmianami).
Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia dokonane w roku objętym Konkursem (w tym wypadku w roku 2011).
W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
Zgłoszenia kandydatów do nagród w konkursie przyjmowane są wraz z uzasadnieniem na piśmie od redakcji mediów małopolskich, od członków Stowarzyszenia, członków Zarządu Koła, członków Koła Młodych Oddziału SDP oraz członków Kapituły Konkursowej w siedzibie Organizatora lub listownie w terminie do 1 lutego 2012 roku.
Kapitułę Konkursu Nagroda Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka tworzą:
Ze strony Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Oddział Krakowski: Andrzej Stawiarski, Krzysztof Gurba, ze strony Stowarzyszenia Absolwentów Dziennikarstwa UPJPII: Marta Łysek, Róża Barańska, ze strony Dziennikarskiego Koła Naukowego UPJPII: Dawid Kaczmarczyk, Miłosz Kluba, ze strony grona najbliższych znajomych Patrona: Sylwia Noskowicz, Mateusz Maciejczyk, a także dotychczasowi laureaci konkursu: Anna Modzelewska i Marcin Kwaśny.
Bardzo prosimy o zgłoszenia w imieniu Państwa redakcji pod adresem mailowym: krzysztof.gurba@gmail.com lub na piśmie pod adresem: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Z wyrazami szacunku i zachęty do wzięcia udziału w zgłoszeniach, w imieniu członków Kapituły,
Krzysztof Gurba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz