poniedziałek, 20 lutego 2012

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "Zacisze"


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” przy współpracy z NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem oraz Instytutem Psychologii UJ zapraszają WSZYSTKIE osoby zainteresowane WOLONTARIATEM oraz problematyką AUTYZMU do udziału w kolejnej edycji projektu WOLONTARIATU ŚRODOWISKOWEGO na rzecz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "mosTy 2".


Projekt "mosTy 2" to odpowiedź na POTRZEBĘ wsparcia rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie terapii, edukacji i opieki.Projekt „mosTy 2” to SZANSA na zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnych w profesjonalnej pracy psychologa, pedagoga czy logopedy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Szczegóły dotyczące REKRUTACJI WOLONTARIUSZY na dołączonym Plakacie oraz www.zaciszeautyzmu.pl (projekt mosTy 2).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz